User login

You are here

Det Kemometriske Rum - Dansk Kemi

LatentiX

Download gratis kemometrisk freeware: LatentiX for PCA analyse: www.latentix.com

Artikler
Af Lars Nørgaard, Søren Balling Engelsen og Rasmus Bro

Med stor jubel har vi taget imod invitationen til at lave en klumme i Dansk Kemi om kemometri. Den kemometriske tilgang til problemanalyse i kemien og mange andre forskningsområder er eskaleret i de seneste 10 år; en søgning alene på ordet ’chemometrics’ i litteraturdatabasen Web of Science viser, at antallet af hits stiger fra 1256 i 1997 til 4900 i 2007. Potentialet inden for mange forskningsområder er stadig stort, og vi vil i de kommende klummer vise hvorledes kemometriske metoder kan bidrage til kompleks problemløsning og problemkarakterisering.

 • Anden ordens kalibrering i praksis
  Dansk Kemi, nr. 6-7, 2013, 26-27
 • Anden ordens kalibrering - et paradigmeskift i analytisk kemi
  Dansk Kemi, nr. 5, 2013, 39-41
 • Trevejs-data skal modelleres med trevejs-modeller
  Dansk Kemi, nr. 4, 2013, 24-25
 • Kalibrering med multivejsdata - teorien bag
  Dansk Kemi, nr. 3, 2013, 30-31
 • Multieksponentiel analyse: CuSO4, relaxometri og multivejskemometri
  Dansk Kemi, nr. 1-2, 2013, 22-24
 • Plante-metabolomics: opdagelse af nye bioaktive stoffer med PARAFAC2
  Dansk Kemi, nr. 12, 2012, 29-31
 • PARAFAC2: Et nyt kromatogafisk redskab
  Dansk Kemi, nr. 11, 2012, 48-49
 • Overlappende toppe i kromatografi
  Dansk Kemi, nr. 10, 2012, 32-33
 • Anvendelse af Tucker-modelling i miljøovervågning
  Dansk Kemi, nr. 9, 2012, 56-57
 • Tucker3 kan håndtere alle typer af multivejsdata
  Dansk Kemi, nr. 8, 2012, 30-31
 • Multivejs-vekselvirkninger: Tucker3-modellering
  Dansk Kemi, nr. 6-7, 2012, 24-25
 • Når PARAFAC ikke virker
  Dansk Kemi, nr. 5, 2012, 43-44
 • PARAFAC, NMR og lipoproteiner
  Dansk Kemi, nr. 4, 2012, 32-33
 • Se lyset i osten
  Dansk Kemi, nr. 3, 2012, 33-34
 • EEM + PARAFAC = Kromatografi
  Dansk Kemi, nr. 1-2, 2012, 32-33
 • Kromatografi i computeren
  Dansk Kemi, nr. 12, 2011, 30-31
 • Fra tabeller til kasser af data
  Dansk Kemi, nr. 11, 2011, 37-38
 • Alt det gode ved at bruge mange variable (2)
  Dansk Kemi, nr. 10, 2011, 28-29
 • Alt det gode ved at bruge mange variable
  Dansk Kemi, nr. 9, 2011, 32-33
 • Kemometri i metobonomics
  Dansk Kemi, nr. 8, 2011, 30-32
 • Hyperspektral farmaceutisk
  Dansk Kemi, nr. 6/7, 2011, 32-34
 • Forbedret alginat-analyse med solid state NMR og Multivariate Curve Resolution
  Dansk Kemi, nr. 5, 2011, 22-25
 • Separation af alkoholer med Multivariate Curve Resolution
   Dansk Kemi, nr. 4, 2011, 32-34
 • Analyse af blandinger med MCR
   Dansk Kemi, nr. 3, 2011, 30-31
 • Intervalbaseret klassifikation med iECVA
   Dansk Kemi, nr. 1-2, 2011, 30-31
 • Klassifikation af spektrale data med Extended Canonical Variates Analysis
  Dansk Kemi, nr. 12, 2010, 32-33
 • Når diskrimination er godt
  Dansk Kemi, nr. 11, 2010, 32-33
 • CTRL-ALT-SHIFT
  Dansk Kemi, nr. 10, 2010, 40-41
 • Tiderne skifter...
  Dansk Kemi, nr. 9, 2010, 58-59 
 • Jack-knifing - "cut the crap"
  Dansk Kemi, nr. 8, 2010, 32-33
 • Find få nåle i høstakken: forward selection
  Dansk Kemi, nr. 6-7, 2010, 30-31
   
 • En kemisk forklaring!
  Dansk Kemi, nr. 5, 2010, 26-27
 • Interval PLS - når dine variable skal udvælges med omhu
  Dansk Kemi, nr. 4, 2010, 31-32
 • Ud med skidtet - behold kanelet: Variabelselektion
  Dansk Kemi, nr. 3, 2010, 28-29
 • Hvis fit er godt, hvad er overfit så?
  Dansk Kemi, nr. 1/2, 2010, 28-29
 • Klassifikation med Partial Least Squares - Diskriminant Analyse
  Dansk Kemi, nr. 10, 2009, 31-32
 • Sukker, fluorescens og SIMCA
  Dansk Kemi, nr. 9, 2009, 29-31
 • Klassifikation med Principal Component Analysis
  Dansk Kemi, nr. 8, 2009, 28-29
 • Bestemmelse af dioxin i fiskemel ud fra fedtsyresammensætningen
  Dansk Kemi, nr. 6/7, 2009, 28-29
 • Eksplorativ evaluering af samspillet mellem dioxin og fede syrer i fiskemel
  Dansk Kemi, nr. 5, 2009, 40-41
 • Kemometrisk kvalitetskontrol af alginat - et eksempel fra den virkelige verden
  Dansk Kemi, nr. 4, 2009, 28-29
 • Krydsvalidering
  Dansk Kemi, nr. 3, 2009, 28-29
 • Intermezzo: Tre ligninger med fire ubekendte
  Dansk Kemi, nr. 2, 2009, 37-38 
 • Forbehandling af spektroskopiske data
  Dansk Kemi, nr. 1, 2009, 35-37
 • En spektroskopisk hurtigmetode: Protein i hvedekerner
  Dansk Kemi, nr. 12, 2008, 32-34
 • Partial Least Squares - Arbejdshesten i multivariat kalibrering
  Dansk Kemi, nr. 11, 2008, 54-57
 • Ekstrakt i øl bestemt med Principal Component Regression
  Dansk Kemi, nr. 8, 2008, 34-36
 • Kalibrering i analytisk kemi
  Dansk Kemi, nr. 5, 2008, 31-33
 • PCA som eksplorativt værktøj
  Dansk Kemi, nr. 4, 2008, 35-37
 • Outliers i Principal Component Analysis - fokus på individet
  Dansk Kemi, nr. 3, 2008, XX-XX
  Sukker, Kemiske & Outliers - LatentiX
 • Principal Component Analysis af nærinfrarøde spektroskopiske data
  Dansk Kemi, nr. 2, 2008, 30-32
  Glucose Fructose Sucrose data - LatentiX
 • Principal Component Analysis – den kemometriske arbejdshest
  Dansk Kemi, nr. 1, 2008, 34-35
  McDonald's data - LatentiX
  McDonald's data - MS-Excel
  McDonald's data autoscaled - MS-Excel
 • Hvorfor multivariat dataanalyse
  Dansk Kemi, nr. 12, 2007, 32-33
   
Could not access file: http://www.models.life.ku.dk/site_user_list